Mødedatoer 2021

Provstiudvalgets møder i 2021 fordeler sig således:

3. februar Referat  
25. marts
Formandsmøde
og PU møde
Referat  
5. maj Referat  
9. juni Referat  
18. august Referat  
8. september
Budgetsamråd
og PU møde
Referat  
27. oktober Referat  
24. november Referat  

Mødedatoer 2020

Provstiudvalgets møder i 2020 fordeler sig således:

29. januar Referat  
25. marts
Formandsmøde
og PU møde
Aflyst  
6. maj Aflyst  
10. juni Referat  
19. august Referat  
9. september
Budgetsamråd
og PU møde
Referat  
21. oktober
Ekstraordinært møde
Referat  
28. oktober Referat  
25. november Referat  
10. december
(ekstraordinært møde)
Referat