Mødedatoer 2019

Provstiudvalgets møder i 2019 fordeler sig således:

23. januar Referat  
27. marts
Formandsmøde
og PU møde
Referat  
1. maj Referat  
19. juni Referat  
21. august Referat  
2. oktober
Budgetsamråd
og PU møde
Referat  
23. oktober Referat  
27. november Referat