Mødedatoer 2023

Provstiudvalgets møder i 2023 fordeler sig således:

25. januar Referat  
29. marts
Formandsmøde
og PU møde
Referat  
10. maj Referat  
14. juni Referat  
23. august Referat  
6. september
Budgetsamråd
og PU møde
Referat  
27. september Referat  
15. november Referat