Mødedatoer 2021

Provstiudvalgets møder i 2021 fordeler sig således:

3. februar Referat  
25. marts
Formandsmøde
og PU møde
Referat  
5. maj Referat  
9. juni Referat  
18. august Referat  
8. september
Budgetsamråd
og PU møde
Referat  
27. oktober Referat  
24. november Referat